Berita Simonaitienė
English
      Mokslinis vardas: Docentė, Dr. (Edukologija,
Socialiniai mokslai)
 
Kontaktiniai duomenys: Adresas:
Donelaičio g. 20-404
LT-44239 Kaunas

Telefono nr.: 8 37 300625

E-paštas: Berita@internet.ktu.lt

Skaityti disertacijos santrauką

   

  TYRIMAI
 • Apginta daktaro disertacija "Besimokančios organizacijos veiklos bruožų raiška gimnazijoje" (2001);
 • Mokslinių interesų sritys: švietimo vadyba; organizacijos elgsena; mokytojų rengimas.

DĖSTYMAS, Dėstomi moduliai:

Magistro programos:

 • Švietimo organizacijos elgsena (Kauno technologijos universitetas);
 • Švietimo vadyba (Asistentė, Kauno technologijos universitetas).


KONFERENCIJOS
 • 2000. IV Lietuvos edukologijos doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija. Klaipėdos universitetas, Klaipėda.
 • 1998. International conference "The Role of Social Sciences in the Development of education, Business and Government Entering the 21st Century". Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Paper presented: "School Mission in the Intersection of Concepts of Knowledge and Liberal Democratic Societies".
 • 1998. II Lietuvos edukologijos doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija. Kauno technologijos universitetas, Kaunas. Pristatytas pranešimas: "Mokykla kaip besimokanti organizacija XX ir XXI amžių sandūroje: realija ir vizija".PUBLIKACIJOS

Skyriai knygose:

 • Simonaitienė, B. (1998). Pedagogo ir moksleivio vaidmens samprata bei jos suvokimo problema mokyklinėje organizacijoje. Edukologijos studijos Lietuvos mokyklai, p. 245-261. Kaunas: Technologija.
 • Simonaitienė, B., Saulėnienė, S., Večkienė, N., Zuzevičiūtė, V. (1998). Pedagogues of Local Regions about the Problems of Educational Management. In: Changing Education in a Changing Society, p. 171-177. Klaipeda: Klaipeda University.

Straipsniai žurnaluose:

 • Simonaitienė, B. (2001). Mokyklos kaip besimokančios organizacijos tyrimo metodologija: koncepcijos, kriterijai, indikatoriai. Socialiniai mokslai, 2 (28), p. 44-54. Kaunas: Technologija.
 • Simonaitienė, B., Targamadzė, V. (2001). Mokytojų profesinė kompetencija: jos plėtotės darbo vietoje galimybių tyrimas. Socialiniai mokslai, 3 (29), p. 33-41. Kaunas: Technologija.

Tarptautinių konferencijų medžiaga:

 • Simonaitienė, B. (1999). School Mission in the Intersection of Concepts of Knowledge and Liberal Democratic Societies. "The Role of Social Science in the Development of Education, Business and Government Enetering the 21st Century". Proceedings of International Conference, Vol. 1, p. 79-87. Kaunas: Technologija.

Konferencijų medžiaga:

 • Simonaitienė, B. (1999). Mokykla kaip besimokanti organizacija XX ir XXI amžių sandūroje: realija ir vizija. II Lietuvos edukologijos doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija. Konferencijos medžiaga, p. 315-321. Kaunas: Technologija.
 • Simonaitienė, B. (1997). Pedagogo veiklos kaita vadybos mokslui ir praktikai skverbiantis į edukacinę terpę. Respublikinė konferencija "Edukologija, kalbotyra, literatūrologija". Konferencijos medžiaga, p. 248-251. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas.

Parasykite mums laiska